صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۴ (۰.۱۶) ۱۵.۶۱ (۴۳.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۰۱ (۷) ۲.۰۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰ ۱.۶۷ ۰ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۱۶ ۰.۴۸ ۷۸.۸۴ ۴۶۸.۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۹۵ ۱۲۵.۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۳۸.۷۸ ۲۲.۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۱ (۰.۱۴) ۴۴.۰۳ (۳۹.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۴۶) (۱۰.۱۸) (۸۱.۵۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۰۱) ۰.۴۶ (۳.۵۱) ۴۲۸.۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۲۲۶.۲۷ ۳۶۶.۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۴ ۱.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰