صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۰۱) ۵۴.۶۶ (۵.۰۱)
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۲۹ ۵,۰۳۱.۱۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۹۷ ۲۴.۴۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۱۶ ۱.۵۱ ۷۹.۱۴ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۹ ۱.۵۸ ۳۸.۸۷ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۱ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰.۵۳ ۰ ۵۹۹.۰۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۱۹ ۳۸.۱۵ ۱۰۲.۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۴۸ (۳.۵۳) ۴۷۰.۷۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۱۶ ۱.۳ ۷۷.۷۴ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۰۸ ۴۸.۵۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۵۱ ۱۵.۵۱ ۵۴۵.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۲۸.۷۳ ۲۹۶.۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۷ ۰.۸۸ ۲۸.۷۵ ۲,۳۸۴.۲۵