صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۲۶۳,۷۲۰,۶۰۸,۵۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۲:۵۹:۳۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۵۳۸ ۱۰,۵۲۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۷۲۰,۶۰۸,۵۵۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۵۰۷ ۱۰,۴۹۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۴۸,۰۸۷,۲۹۸,۴۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۴۸۰ ۱۰,۴۶۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۶۲۱,۳۱۴,۵۲۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۴۸۵ ۱۰,۴۷۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۳۷,۰۰۸,۳۵۴,۳۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۴۶۸ ۱۰,۴۵۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۲۸,۴۸۸,۷۹۱,۶۹۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۴۶۳ ۱۰,۴۵۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۲۶,۱۵۱,۵۲۲,۷۸۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۰,۴۵۸ ۱۰,۴۴۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۲۳,۷۶۸,۵۰۱,۹۱۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۰,۴۳۳ ۱۰,۴۲۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۱۱,۳۱۳,۴۴۰,۱۱۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۰,۴۲۸ ۱۰,۴۱۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۸,۸۵۳,۸۶۷,۰۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۰,۳۷۹ ۱۰,۳۶۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۸۴,۳۳۹,۲۹۴,۳۹۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۰,۳۳۶ ۱۰,۳۲۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۶۲,۷۲۰,۸۴۶,۲۷۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۰,۲۸۹ ۱۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۹,۴۱۷,۶۴۴,۹۵۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۰,۲۸۵ ۱۰,۲۷۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۷,۰۳۰,۲۷۶,۶۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۰,۲۸۰ ۱۰,۲۶۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۴,۶۴۵,۵۲۴,۳۳۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۰,۲۷۵ ۱۰,۲۶۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۲,۲۶۳,۳۸۵,۳۲۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۰,۲۶۶ ۱۰,۲۵۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۲۷,۶۵۳,۵۴۵,۶۴۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۰,۲۳۰ ۱۰,۲۲۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۹,۹۲۶,۳۲۹,۱۹۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۷,۰۱۶,۰۲۵,۱۷۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۰,۱۳۰ ۱۰,۱۲۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۰,۱۰۳,۴۹۶,۴۳۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۷۳۰,۳۸۰,۳۷۲