اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 398,900,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,012,678,539,870
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,032
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,017
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,017
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/26 10,032 10,017 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,678,539,870
  2 1396/12/25 10,027 10,010 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,996,559,612
  3 1396/12/24 10,021 10,005 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,477,493,695
  4 1396/12/23 9,981 9,963 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,007,277,471,520
  5 1396/12/22 10,054 10,034 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,014,474,732,392
  6 1396/12/21 10,049 10,029 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,013,979,540,842
  7 1396/12/20 10,044 10,025 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,013,484,952,531
  8 1396/12/19 10,040 10,020 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,991,317,465
  9 1396/12/18 10,035 10,015 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,497,927,331
  10 1396/12/17 10,030 10,010 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,012,005,144,563
  11 1396/12/16 10,025 10,005 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,512,969,160
  12 1396/12/15 10,168 10,148 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,025,984,279,009
  13 1396/12/15 10,020 10,000 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,011,021,479,009
  14 1396/12/14 10,163 10,143 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,025,489,369,424
  15 1396/12/13 10,158 10,138 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,995,065,312
  16 1396/12/12 10,153 10,134 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,501,318,070
  17 1396/12/11 10,149 10,129 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,010,629,298
  18 1396/12/10 10,144 10,124 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,023,520,462,488
  19 1396/12/09 10,139 10,119 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,023,031,132,517
  20 1396/12/08 10,134 10,114 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,022,531,729,792
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi