صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۳۵,۹۳۸,۵۶۲,۹۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۵,۹۳۸,۵۶۲,۹۵۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۶,۷۶۷,۲۵۹,۴۴۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۵,۲۶۳,۳۱۴,۳۷۷
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰,۰۵۰ ۱۰,۰۳۵ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۷,۴۶۹,۵۴۱,۸۷۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۱۷۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۶,۶۱۴,۸۹۷,۲۳۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۱۱۴,۸۹۷,۲۳۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۶۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۳,۹۲۸,۲۹۹,۷۲۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۶۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۸۱,۲۱۸,۷۱۱,۲۶۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۵۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۸,۵۱۱,۶۶۲,۶۳۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۵,۷۹۹,۵۴۷,۳۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۱۵۳ ۱۰,۱۳۹ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۹,۲۵۴,۶۷۴,۰۹۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۶۰,۹۰۱,۳۹۸,۸۳۷
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۰۲ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۵۰,۹۲۹,۹۴۱,۷۳۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۶ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۸,۲۳۳,۸۳۷,۸۵۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۱ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۵,۶۵۳,۱۹۳,۴۶۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۲,۲۲۳,۹۱۳,۴۳۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰,۰۴۸ ۱۰,۰۳۴ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۹۵۰,۷۷۷,۳۵۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۲۸ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۴,۱۴۰,۱۸۹,۴۶۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۱۱,۳۸۴,۹۰۸,۱۸۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۸,۵۷۰,۷۳۸,۲۶۶