صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۵۱۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۴۷,۸۴۱,۷۵۳,۹۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۶
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۶۶ ۰ ۰ ۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۷,۸۴۱,۷۵۳,۹۶۷
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۲ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۷,۰۱۱,۹۲۶,۳۱۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۷,۲۰۷,۰۰۰,۵۳۳
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۶,۲۲۵,۱۳۷,۷۸۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۲۴۴,۴۴۱,۲۶۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۵,۳۴۷,۹۹۲,۰۸۵
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۲,۱۹۰,۰۱۱,۳۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۲۰۹,۸۷۰,۵۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۲۷۲,۴۹۸,۴۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۵۷۲,۲۶۹,۱۴۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۷,۷۰۲,۵۲۴,۹۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۱۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۶,۸۳۳,۲۱۶,۵۹۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۱۹۸ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۲,۱۵۵,۱۹۷,۶۱۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۳۰,۱۹۷,۶۱۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۱۱۴,۰۲۵,۵۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰,۲۰۹ ۱۰,۲۰۲ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۳۰۵,۳۲۷,۸۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۱۱۷,۲۴۵,۴۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۶۷ ۰ ۰ ۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۷۱۰,۰۲۸,۳۵۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۱۶۴ ۰ ۰ ۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۱۶۴,۳۷۶,۶۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۱۶۰ ۰ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۲ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۴,۶۱۸,۷۰۶,۲۴۸