اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 101,200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 398,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,020,625,014,747
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,102
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,085
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,085
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 10,102 10,085 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,020,625,014,747
  2 1397/01/30 10,097 10,080 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,020,118,340,974
  3 1397/01/29 10,092 10,075 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,019,577,952,389
  4 1397/01/28 10,086 10,069 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,019,033,140,840
  5 1397/01/27 10,081 10,064 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,018,489,064,279
  6 1397/01/26 10,076 10,059 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,017,963,258,643
  7 1397/01/25 10,070 10,054 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,017,424,351,044
  8 1397/01/24 10,065 10,048 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,016,886,036,776
  9 1397/01/23 10,060 10,043 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,016,348,315,837
  10 1397/01/22 10,054 10,038 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,015,811,105,479
  11 1397/01/21 10,049 10,032 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,015,260,363,721
  12 1397/01/20 10,044 10,027 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,014,710,217,403
  13 1397/01/19 10,038 10,021 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,014,160,666,532
  14 1397/01/18 10,033 10,016 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,013,611,705,546
  15 1397/01/17 10,027 10,011 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,013,063,607,398
  16 1397/01/16 10,022 10,005 0 0 101,300,000 0 2 101,200,000 1,012,516,109,127
  17 1397/01/15 10,160 10,144 0 100,000 101,300,000 0 2 101,200,000 1,026,542,045,480
  18 1397/01/15 10,016 10,000 0 100,000 101,300,000 0 2 101,200,000 1,011,969,245,480
  19 1397/01/14 10,155 10,138 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,024,978,983,563
  20 1397/01/13 10,120 10,103 0 0 101,100,000 0 2 101,100,000 1,021,398,398,807
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi