اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,013,389,313,714
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,069
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,053
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,101
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 10,069 10,053 48 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,013,389,313,714
  2 1397/06/25 10,065 10,049 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,893,535,137
  3 1397/06/24 10,060 10,044 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,398,337,918
  4 1397/06/23 10,055 10,039 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,903,713,816
  5 1397/06/22 10,050 10,034 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,011,409,675,199
  6 1397/06/21 10,045 10,029 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,916,222,065
  7 1397/06/20 10,040 10,024 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,432,403,030
  8 1397/06/19 10,035 10,019 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,940,531,112
  9 1397/06/18 10,031 10,014 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,009,449,244,213
  10 1397/06/17 10,026 10,010 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,974,851,819
  11 1397/06/16 10,021 10,005 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,486,224,895
  12 1397/06/15 10,169 10,153 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,023,416,379,056
  13 1397/06/15 10,016 10,000 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,007,993,979,056
  14 1397/06/14 10,164 10,148 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,924,731,534
  15 1397/06/13 10,159 10,143 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,022,433,669,052
  16 1397/06/12 10,154 10,138 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,943,191,612
  17 1397/06/11 10,149 10,133 48 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,453,299,216
  18 1397/06/10 10,145 10,129 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,963,991,869
  19 1397/06/09 10,140 10,124 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,020,479,307,607
  20 1397/06/08 10,135 10,119 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,019,978,578,629