اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,800,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 399,200,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,067,606,487,265
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,613
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,591
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,577
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابداری رازدار
حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کوچکی ,پرویز فاتح ,سیده نفیسه میرلوحی
بازارگردان : شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/12/12
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 10,613 10,591 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,067,606,487,265
  2 1397/07/29 10,585 10,563 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,064,800,101,775
  3 1397/07/28 10,578 10,557 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,064,138,466,347
  4 1397/07/27 10,558 10,536 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,062,065,520,174
  5 1397/07/26 10,553 10,532 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,061,578,179,682
  6 1397/07/25 10,548 10,527 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,061,091,534,412
  7 1397/07/24 10,111 10,091 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,017,173,022,527
  8 1397/07/23 10,102 10,082 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,016,234,200,828
  9 1397/07/22 10,087 10,067 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,014,717,270,749
  10 1397/07/21 10,066 10,046 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,608,346,975
  11 1397/07/20 10,070 10,050 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,999,541,770
  12 1397/07/19 10,065 10,045 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,527,244,040
  13 1397/07/18 10,060 10,040 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,012,055,894,677
  14 1397/07/17 10,049 10,029 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,907,144,620
  15 1397/07/16 10,044 10,024 15- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,010,386,854,946
  16 1397/07/15 10,191 10,171 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,025,253,046,222
  17 1397/07/15 10,020 10,000 14- 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,008,016,246,222
  18 1397/07/14 10,136 10,117 48 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,019,833,114,945
  19 1397/07/13 10,154 10,135 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,619,304,323
  20 1397/07/12 10,150 10,130 47 0 101,400,000 0 1,000,002 100,800,000 1,021,131,922,365